Impressum

Podaci o firmi:

  • Poslovno ime: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge Garant, Svilojevo
  • Skraćeno ime: DOO Garant, Svilojevo
  • Sedište: Prigrevačka 49, 25265 Svilojevo, Srbija
  • PIB: 101125130
  • Matični broj: 08471118
  • Broj evidencione prijave (PEPDV): 125163821
  • Šifra delatnosti: 7112
  • Lice ovlašćeno za zastupanje: Željko Bašić, direktor
  • Telefon: +381-63-537-091, +381-63-1537-091
  • Fax: +381-25-797-319

Podaci o internet sajtu: